Αγροανέλιξη

H διαδικασία των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί!

Αγροανέλιξη – Farmers of the Future
 Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων

Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» υλοποιεί για τέταρτη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα επιτάχυνσης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων «Αγροανέλιξη» και καλεί αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, οικοτεχνίες, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών που είτε μεταποιούν είτε επιθυμούν να μεταποιήσουν την παραγωγή τους και να δημιουργήσουν νέα διαφοροποιημένα προϊόντα, να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους. Το πρόγραμμα επιτάχυνσης «Αγροανέλιξη» υποστηρίζει αγροδιατροφικές επιχειρήσεις στοχεύοντας στη διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικής νοοτροπίας στον κλάδο και την ανάπτυξη νέων διαφοροποιημένων προϊόντων διατροφής μέσα από βιώσιμες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιτάχυνσης «Αγροανέλιξη – Farmers of the Future» θα δώσει την ευκαιρία σε 10 μικρούς παραγωγούς και συλλογικά σχήματα να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν μέσα από ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης διάρκειας τεσσάρων μηνών. Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, όπου θα λάβουν πρακτικές επιχειρηματικές γνώσεις, ερεθίσματα και καθοδήγηση, για τη δημιουργία νεών διαφοροποιημένων προϊόντων αλλά και εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρα στελέχη της αγοράς βασισμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Για την περαιτέρω εξέλιξη τους και την ανάπτυξη προϊόντων οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα υποστηριχθούν ώστε να προετοιμάσουν την αίτησή τους για ένταξη σε πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης από την Action Finance Initiative (AFI).

Χορηγός δύο θέσεων στο πρόγραμμα επιτάχυνσης είναι η εταιρία DS Smith, ενώ η εταιρία Elbisco χορηγεί μία θέση από την περιοχή της Εύβοιας. 

Αίτηση ως εταιρική μορφή

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Ο Αγροανέλιξη

Το πρόγραμμα «Αγροανέλιξη» αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον κλάδο της αγροδιατροφής, το οποίο στοχεύσει στη διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικής νοοτροπίας στο κλάδο και την ανάπτυξη νέων διαφοροποιημένων προϊόντων διατροφής μέσα από βιώσιμες επιχειρηματικές προσπάθειες. Το πρόγραμμα υλοποιείται διαδικτυακά μέσα από σύγχρονα εργαλεία κατάρτισης, επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) αλλά και παροχή μικροχρηματοδότησης, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε παραγωγούς από όλη την Ελλάδα που επιθυμούν να δώσουν υπεραξία στα προϊόντα μέσω της μεταποίησης.

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά υλοποιεί το πρόγραμμα επιτάχυνσης για αγροδιατροφικές επιχειρήσεις «Αγροανέλιξη» από το 2020 έχοντας υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα αγροδιατροφικών επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα, μέσω της συμμετοχής τους στους τρεις κύκλους επιχειρηματικής επιτάχυνσης έχουν υποστηριχθεί 37 επιχειρήσεις, οικοτεχνίες και μικροί παραγωγοί από όλη την Ελλάδα.

Μέσω του προγράμματος επιτάχυνσης οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε κλειστά εκπαιδευτικά εργαστήρια σε θεματικές ενότητες όπως η διεθνείς τάσεις στον κλάδο των τροφίμων, η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, η ασφάλεια τροφίμων, το marketing, οι πωλήσεις και οι εξαγωγές, ενώ συμμετείχαν παράλληλα σε ένα εξατομικευμένο πλάνο mentoring από επαγγελματίες και ειδικούς της αγοράς βασισμένο στις ανάγκες τους. Στο τελευταίο μέρος της επιτάχυνσής τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσής τους έλαβαν οικονομική υποστήριξη για αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών συνολικής αξίας 156.000€. 

Η πρόκληση

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία συνολικά ο κλάδος τροφίμων ποτών καταλαμβάνει το 28,5% του αριθμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα είναι και ο μεγαλύτερος εργοδότης καλύπτοντας το 38,1% των θέσεων εργασίας. Επίσης, σε όρους προστιθέμενης αξίας, ο κλάδος συνεισφέρει περίπου το 38% του κλάδου της μεταποίησης και το 7,4% της ελληνικής οικονομίας.

Ο κλάδος τροφίμων και ποτών αποδείχθηκε ανθεκτικός στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας τον κύκλο εργασιών του και αυξάνοντας τη συνεισφορά του στις συνολικές πωλήσεις του επιχειρηματικού τομέα. Βασικό στήριγμα για τον κλάδο ήταν οι εξαγωγές, οι οποίες με την αύξηση τους περιόρισαν την επίδραση της πτωτικής εγχώριας κατανάλωσης. O κλάδος των τροφίμων αποδείχθηκε ανθεκτικός και κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης συγκριτικά με άλλους κλάδους και φαίνεται ότι περνά σε μία κατάσταση γρήγορης ανάκαμψης.

Παρόλα αυτά, μελετώντας περισσότερο το αντικείμενο εργασιών των βιομηχανιών τροφίμων, παρατηρείται ότι αναλαμβάνουν κυρίως τα πρώτα στάδια της επεξεργασίας τροφίμων και εξάγουν  ενδιάμεσο και όχι τελικό προϊόν για περαιτέρω μεταποίηση σε εταιρίες του εξωτερικού. Έτσι, οι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων δεν καρπώνονται μεγάλο μέρος της προστιθέμενης αξίας των μεταποιημένων προϊόντων.

Σημαντικό προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τροφίμων αποτελεί η τυποποίηση, η πιστοποίηση και η δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων που να διεκδικούν τη θέση τους στην παγκόσμια αγορά. Στην προσπάθειά τους προς αυτή την κατεύθυνση οι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της περιορισμένης ρευστότητας, καθώς και της έλλειψης τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων στελεχών στην έρευνα και ανάπτυξης προϊόντων τροφίμων.

Οφέλη Συμμετοχής

Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος εκπαιδευτικά εργαστήρια, όπου θα λάβουν πρακτικές επιχειρηματικές γνώσεις, ερεθίσματα και καθοδήγηση, για τη δημιουργία νεών διαφοροποιημένων προϊόντων με εξαγωγικό χαρακτήρα αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρα στελέχη της αγοράς βασισμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες στο επιχειρείν και έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικής νοοτροπίας και την ανάπτυξη νέων διαφοροποιημένων προϊόντων διατροφής μέσα από βιώσιμες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Mέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα επιτάχυνσης  οι συμμετέχοντες αν το επιθυμούν θα υποστηριχθούν για να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο και να συμμετέχουν σε πρόγραμμα μικροπιστώσεων που παρέχεται από την AFI.

Ιδρυτικός Δωρητής

Διοργάνωση

Χορηγός Συμμετοχών

Χορηγός Συμμετοχής Παραγωγού Εύβοιας

Χορηγός Μικροπιστώσεων

Χορηγός Πιστοποιήσεων

Χορηγός Networking Workshop

Χορηγός Συμμετοχών σε Βραβεία Ποιότητας

Υποστηρικτές