Αγροανέλιξη

Η διαδικασία των αιτήσεων ολοκληρώθηκε

Σας ευχαριστούμε!

Αγροανέλιξη – Farm2Product
 Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων

Ο οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» παρέχει τη δυνατότητα σε 10 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις τροφίμων, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 30.000€, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν μέσα από ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης διάρκειας εννέα μηνών. Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, όπου θα λάβουν πρακτικές επιχειρηματικές γνώσεις, ερεθίσματα και καθοδήγηση, για τη δημιουργία νεών διαφοροποιημένων προϊόντων με εξαγωγικό χαρακτήρα αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρα στελέχη της αγοράς βασισμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Για την περαιτέρω εξέλιξη τους και την ανάπτυξη προϊόντων θα λάβουν οικονομική υποστήριξη από τον οργανισμό.

Οι επιχειρήσεις περνώντας από μία διαδικασία αξιολόγησης της προόδου τους κατά το πρόγραμμα επιτάχυνσης θα λάβουν οικονομική υποστήριξη έως 5.000 ευρώ για την αγορά εξοπλισμού και υπηρεσιών, ενώ πέντε από αυτές θα λάβουν οικονομική υποστήριξη 3.000 ευρώ για την ανάπτυξη των προϊόντων τους με την υποστήριξη του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Κάθε επιχείρηση θα λάβει οικονομική υποστήριξη έως 700 ευρώ για την πιστοποίηση της παραγωγής και των προϊόντων της. Οι δύο επιχειρήσεις με την μεγαλύτερη πρόοδο κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα λάβουν υποτροφία για τη συμμετοχή τους στο πιστοποιημένο online πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Food Exports 360o που εξειδικεύεται στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων.

Μέσω του προγράμματος επιτάχυνσης οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ειδικούς από το Food Innovation Center του Rutgers University.

Αίτηση ως εταιρική μορφή

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Αγροανέλιξη- Πρόγραμμα επιτάχυνσης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Ο «Αγροανέλιξη» υποστηρίζει αγροδιατροφικές επιχειρήσεις στοχεύοντας στη διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικής νοοτροπίας στο κλάδο και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων διατροφής μέσα από βιώσιμες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Μέχρι σήμερα ο «Αγροανέλιξη» έχει υποστηρίξει 25 επιχειρήσεις και οικοτεχνίες από 17 νομούς σε όλα την Ελλάδα. Πέρα από την επιχειρηματική κατάρτιση, την καθοδήγηση και τις εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις έχουν λάβει συνολικά 123.500 ευρώ ως οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, 23 νέα προϊόντα διατροφής έχουν αναπτυχθεί και κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Ο τρίτος κύκλος του «Αγροανέλιξη» με τίτλο «Farm2Product» απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές «παραδοσιακές» μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων από όλη την Ελλάδα που θέλουν να εξελίξουν τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα τους ή/και να δημιουργήσουν νέα καινοτόμα προϊόντα βασισμένα στις ιδιαίτερες πρώτες ύλες της ελληνικής γης και να τα απευθύνουν στην διεθνή αγορά.

Η πρόκληση

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία συνολικά ο κλάδος τροφίμων ποτών καταλαμβάνει το 28,5% του αριθμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα είναι και ο μεγαλύτερος εργοδότης καλύπτοντας το 38,1% των θέσεων εργασίας. Επίσης, σε όρους προστιθέμενης αξίας, ο κλάδος συνεισφέρει περίπου το 38% του κλάδου της μεταποίησης και το 7,4% της ελληνικής οικονομίας. 

Ο κλάδος τροφίμων και ποτών αποδείχθηκε ανθεκτικός στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας τον κύκλο εργασιών του και αυξάνοντας τη συνεισφορά του στις συνολικές πωλήσεις του επιχειρηματικού τομέα. Βασικό στήριγμα για τον κλάδο ήταν οι εξαγωγές, οι οποίες με την αύξηση τους περιόρισαν την επίδραση της πτωτικής εγχώριας κατανάλωσης. O κλάδος των τροφίμων αποδείχθηκε ανθεκτικός και κατά την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης συγκριτικά με άλλους κλάδους και φαίνεται ότι περνά σε μία κατάσταση γρήγορης ανάκαμψης.

Παρόλα αυτά, μελετώντας περισσότερο το αντικείμενο εργασιών των βιομηχανιών τροφίμων, παρατηρείται ότι αναλαμβάνουν κυρίως τα πρώτα στάδια της επεξεργασίας τροφίμων και εξάγουν  ενδιάμεσο και όχι τελικό προϊόν για περαιτέρω μεταποίηση σε εταιρίες του εξωτερικού. Έτσι, οι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων δεν καρπώνονται μεγάλο μέρος της προστιθέμενης αξίας των μεταποιημένων προϊόντων.

Σημαντικό προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τροφίμων αποτελεί η τυποποίηση, η πιστοποίηση και η δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων που να διεκδικούν τη θέση τους στην παγκόσμια αγορά. Στην προσπάθειά τους προς αυτή την κατεύθυνση οι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της περιορισμένης ρευστότητας, καθώς και της έλλειψης τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων στελεχών στην έρευνα και ανάπτυξης προϊόντων τροφίμων.  

Οφέλη Συμμετοχής

Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος εκπαιδευτικά εργαστήρια, όπου θα λάβουν πρακτικές επιχειρηματικές γνώσεις, ερεθίσματα και καθοδήγηση, για τη δημιουργία νεών διαφοροποιημένων προϊόντων με εξαγωγικό χαρακτήρα αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρα στελέχη της αγοράς βασισμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες στο επιχειρείν και έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικής νοοτροπίας και την ανάπτυξη νέων διαφοροποιημένων προϊόντων διατροφής μέσα από βιώσιμες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Με κριτήριο την απόδοση και την εξέλιξη τους μέσα στο πρόγραμμα επιτάχυνσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μικροχρηματοδότηση για να υποστηριχθούν στην υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδιασμού, να αναπτύξουν νέα προϊόντα, να πιστοποιήσουν τη διαδικασία παραγωγής τους και να διαμορφώσουμε μία στρατηγική εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις τους και τα προϊόντα τους. Η μικροχρηματοδότηση θα καλύψει απευθείας δαπάνες προμηθευτών.

Μέσω του προγράμματος επιτάχυνσης οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ειδικούς από το Rutgers University των Η.Π.Α., το οποίο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ιδρυτικός Δωρητής

Διοργάνωση

Χορηγός Networking Workshops

Χορηγός Πιστοποιήσεων