Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Η αξιολόγησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς.

Μπορείτε να δείτε όλες τις προτάσεις
που σας έχουν ανατεθεί προς αξιολόγηση
στη σελίδα του προφίλ σας.